تاورکرین های غول آسا

جابجایی های عظیم و غول آسا توسط تاورکرین

همانطور که گفته شد تاورکرین ها در حقیقت جرثقیل هایی هستند که در ساختمان سازی و پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. از تاورکرین های عظیم جهت جابجایی ابزار آلات و مواد و وسایل مورد استفاده با وزن بالا و خصوصا در ارتفاع های بالا استفاده می شود.

تاورکرین ها کاربرد های بسیاری دارند. از این وسیله بسیار بزرگ در سایت های ساختمانی، بارگیری و تخلیه بار در بنادر، ایستگاه های راه آهن و … استفاده می شود. می توان جرثقیل های غول آسا را تنها از روی ارتفاع آن ها اندازه گیری کرد. این نکته اولین چیزی است که به ذهن مخاطب می رسد. اما نکته مهمی که باید مد نظر داشته باشید این است که ارتفاع تنها بخشی از داستان جرثقیل های برج غول آسا است. ولی مهمترین و اساسی ترین مولفه در تاورکرین ها وزن آنها است.

برخی از پروژه های انجام شده در اوج تاورکرین

Rate this page