نوشته‌ها

تاور کرین پتن 427E و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 427E محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 30 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 427E می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Potain-427ُE-کاتالوگ تاور کرین پتن

مشخصات فنی 427E

نوع تاور کرین427E
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش30 متر
تناژ3 تن
تناژ نوک فلش1250 تن

تاور کرین پتن 428G و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 428G محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 36 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 428G می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Potain-428Gکاتالوگ تاور کرین پتن 428G

مشخصات فنی 428G

نوع تاور کرین428G
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش36 متر
تناژ3 تن
تناژ نوک فلش1 تن

تاور کرین پتن 427M و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 427M محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 36 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 427M می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Potain-427Mکاتالوگ تاور کرین پتن 427M

مشخصات فنی 427M

نوع تاور کرین427M
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش36 متر
تناژ3 تن
تناژ نوک فلش0.750 تن

تاور کرین پتن 744 و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 744 محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 10 تن و طول بازو 45 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 744 می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

tower crane potain-744 اوج تاور کرین

مشخصات فنی 744

نوع تاور کرین744
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش45 متر
تناژ10 تن
تناژ نوک فلش2.55 تن

کاتالوگ و مشخصات فنی تاور کرین 764B

تاور کرین پتن 764B محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 8 تن و طول بازو 42 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 764B می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

tower-cranes-potain-764B اوج تاور کرین

مشخصات فنی 764B

نوع تاور کرین764B
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش42 متر
تناژ8 تن
تناژ نوک فلش2.4 تن

تاور کرین پتن 643E و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 643E محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 42 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 643E می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این  تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Potain-643Eکاتالوگ تاور کرین پتن 643E

مشخصات فنی 643E

نوع تاور کرین643E
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش42 متر
تناژ6 تن
تناژ نوک فلش1.2 تن

تاور کرین پتن 643J و مشخصات فنی آن

کاتالوگ تاور کرین 643J:

تاور کرین پتن 643J محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 42 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 643J  می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این جرثقیل برجی در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ تاور کرین 643J را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

tower-cranes-potain-643J اوج تاور کرین

مشخصات فنی 643J

نوع تاور کرین643J
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش42 متر
تناژ6 تن
تناژ نوک فلش1.6 تن

تاور کرین پتن 643C و مشخصات فنی آن

کاتالوگ تاور کرین 643C:

تاور کرین پتن 643C محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 39 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند، تاورکرین 643C می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این جرثقیل برجی در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ تاور کرین 643C را دریافت کنید.

size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kroyhzra’ admin_preview_bg=”]

 

نوع تاور کرین643C
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش39 متر
تناژ6 تن
تناژ نوک فلش1 تن

[/av_textblock]


[/av_one_half]