کاتالوگ تاور کرین پتن 643E

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

تاور کرین پتن 643E محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 42 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 643E می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و […]

کاتالوگ تاور کرین 643J

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

کاتالوگ تاور کرین 643J: تاور کرین پتن 643J محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 42 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 643J  می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این جرثقیل برجی در جدول پایین […]

کاتالوگ تاور کرین 643C

تاور کرین پتن

کاتالوگ تاور کرین 643C: تاور کرین پتن 643C محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 39 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند، تاورکرین 643C می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این جرثقیل برجی در جدول پایین قرار […]

کاتالوگ تاور کرین 643B

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

کاتالوگ تاور کرین 643B: تاور کرین پتن 643B محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 36 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند، تاورکرین پتن 643B می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 643A

potain-643-a اوج تاور کرین

تاور کرین پتن 643A محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 6 تن و طول بازو 30 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند، تاورکرین پتن 643A می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و […]

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265

کاتالوگ تاور کرین پتن MC-265 اوج تاور کرین

تاور کرین پتن MC-265 محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 12 تن و طول بازو 65 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند، تاورکرین پتن MC-265 می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و […]

کاتالوگ تاور کرین پتن E2-23B

تاور کرین پتن E2-23B محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain، دارای 8 تن ظرفیت با طول جیب 45 متر و تیپلدینگ نوک فلش 2300 کیلوگرم می باشد. منظور از عدد 23 آخر تاورکرین پتن E2-23B این است که این تاور کرین حداکثر 2300 کیلوگرم توانایی باربرداری در نوک فلش دارد و منظور از عدد […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 646H

تاور کرین پتن 646H محصول کشور فرانسه و ساخت شرکت باسابقه POTAIN می باشد که با توان حداکثری 8 تن در رده تاورکرین های ظرفیت متوسط محسوب می گردد کارایی ساده و کاربرد متنوع آن در صنایع مختلفی چون ساختمان سازی و صنعت این نوع تاورکرین را به دستگاهی پرطرفدار در میان کاربران صنعتی در ایران تبدیل کرده […]

کاتالوگ تاور کرین پتن 646G

تاورکرین پتن 646G بیش از 8 تن بار را نمی تواند حمل و جابجا کند، حمل بار بیش از این ظرفیت موجب خطرهایی از جمله واژگونی تاور می شود. حداکثر باری که تاورکرین پتن 646G می تواند حمل نماید 1700 کیلو گرم است که این میزان در نوک فلش در ارتفاع 40 متری و با […]