سیستم ترمز اضطراری آسانسور کارگاهی (پاراشوت )

سیستم ترمز اضطراری آسانسور کارگاهی Elevator Safety gear پاراشوت یا ترمز ایمنی و اضطراری چیست؟ قطعه ایست در آسانسورها جهت جلوگیری از سقوط کابین یا وزنه تعادلی طراحی شده است که در صورت زیاد شدن سرعت به سمت پایین موجب توقف کابین می شود. فقدان یا عمل نکردن این قطعه موجب بروز خسارات جبران ناپذیر […]