دمونتاژ تاورکرین پروژه سه راه یاسر

عملیات دمونتاژ تاورکرین

عملیات دمونتاژ و خارج کردن کابین تاورکرین از چاله آسانسور