بایگانی برای ماه: دسامبر, 2021

/0 دیدگاه ها/توسط

تاور کرین پتن 427D و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 427D محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 2 تن و طول بازو 30 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 427D می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Potain-427Dکاتالوگ تاور کرین پتن

مشخصات فنی 427D

نوع تاور کرین427D
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش30 متر
تناژ2 تن
تناژ نوک فلش1 تن

تاور کرین پتن 427E و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 427E محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 30 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 427E می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Potain-427ُE-کاتالوگ تاور کرین پتن

مشخصات فنی 427E

نوع تاور کرین427E
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش30 متر
تناژ3 تن
تناژ نوک فلش1250 تن

تاور کرین پتن 428G و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 428G محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 36 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 428G می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Potain-428Gکاتالوگ تاور کرین پتن 428G

مشخصات فنی 428G

نوع تاور کرین428G
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش36 متر
تناژ3 تن
تناژ نوک فلش1 تن

تاور کرین پتن 427M و مشخصات فنی آن

تاور کرین پتن 427M محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. این دستگاه دارای تناژ 3 تن و طول بازو 36 متر می باشد که برای سازه شما کفایت می کند. تاورکرین پتن 427M می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد. اطلاعات فنی این تاور کرین در جدول پایین قرار داده شده و همچنین می توانید از لینک مشخص شده کاتالوگ محصول را دریافت کنید.

 

همچنین در صورت نیاز به مشاوره و اطلاعات تکمیلی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Potain-427Mکاتالوگ تاور کرین پتن 427M

مشخصات فنی 427M

نوع تاور کرین427M
شرکت سازنده POTAIN
طول فلش36 متر
تناژ3 تن
تناژ نوک فلش0.750 تن