تست پاراشوت آسانسور کارگاهی پاپصیران -پروژه یاسر نیاوران

دمونتاژ کابین الیماک به صورت برگ برگ وقتی مسیر عبور صعب العبور هست پروژه کاخ

دمونتاژ تاروکرین H30-36 در پروژه الماس چیتگر
نصب اسانسور کارگاهی پاپصیران
دمونتاژ تاور کرین ۷۶۵ ولنجک
افزایش ارتفاع با سیستم تلسکوپاژ تاور کرین . کرج کمالشهر
جابجایی اسانسور کارگاهی از داخل چاله به نما . نیاوران
ست پاراشوت اسانسور کارگاهی پاپصیران .نیاوران سه راه یاسر
Rate this page